Busslinjer 15 och 652A på undantagsrutt i Vinikskogen

Uppdaterat 20.5: Undantagsrutten används t.o.m. 23.5.2014. Enligt den ursprungliga planen skulle bussarna återgå till sin normala rutt på tisdagen 20.5.

Vandas interna busslinje 15 och regionlinje 652A kör på undantagsrutt i Vinikskogen p.g.a. fjärrvärmearbeten fr.o.m. 30.4. Bussarna svänger från Katrinevägen till Viniksvängen vid den norra anslutningen.

Avgångs- och ändhållplats för bussarna är hållplats V4103 ”Viniksvängen”. Bussarnas normala avgångshållplats V4101 ”Vinikskogen” dras in. På Viniksvängen finns inte markerade hållplatser längs undantagsrutten men bussen stannar också utanför hållplatsområden i den mån det är möjligt.


15 ja 562A poikkeusreitti Viinikanmetsässä