HRT:s kollektivtrafik under Valborgshelgen

HRT:s kollektivtrafik följer på Valborgsmässoaftonen på onsdagen 30.4 fredagstidtabeller och på första maj söndagstidtabeller. Spårvagnslinjer i centrum kör på undantagsrutter på Valborgsmässoaftonkvällen. Under valborgsnatten har bussar och närtåg extra avgångar och metron är i trafik två timmar längre än i vanliga vardagskvällar.

Metrons anslutningslinjer 85B och 86B kör på valborgsnatten två timmar längre än vanligt från Hertonäs metrostation i riktning mot Degerö. Trafiken med de övriga anslutningsbussarna till och från metron slutar i vanlig tid.

Metrons sista avgångar på Valborgsmässoaftonen

Busslinje 102 från Kampen till Otnäs trafikerar längre än vanligt, ända till ca kl. 3.30.

I närtågstrafiken går också följande extra tåg på valborgsnatten: L-tågen från Helsingfors till Kyrkslätt kl. 4.47 samt från Kyrkslätt till Helsingfors kl. 1.50, 2.50, 3.50 och 4.50, N-tågen från Helsingfors till Kervo kl. 3.31 och 4.31 samt T-tåget Helsingfors–Kervo–Riihimäki kl. 5.01.

Extra avgångar på Valborgsmässoaftonen

Spårvagnslinjer på undantagsrutt på Valborgsmässoaftonkvällen

Spårvagnslinjer som trafikerar via Salutorget kör på undantagsrutter på Valborgsmässoaftonen fr.o.m. ca kl. 16.45 p.g.a. att statyn Havis Amanda får sin studentmössa. Spårvagnslinjer 1A, 2 och 3 trafikerar via Fredriksgatan till Eira.

Busslinje 3X ersätter spårvagnslinje 3 som kör mellan Södra kajen och Femkanten med 10 minuters mellanrum kl. 17–1.20.

Karta över rutten för extra bussen 3X

Även Alexandersgatan fredas för enbart fotgängare på Valborgsmässoaftonen fr.o.m. ca kl. 16.45. Spårvagnslinjer 4 och 4T kör via Kronohagen till Mannerheimvägen. Spårvagnslinjer 7A och 7B kör i stället för Kronohagen längs Brunnsgatan och Kajsaniemigatan.

Extra avgångar på första maj

På första maj på torsdagen 1.5 följer kollektivtrafiken söndagstidtabeller. Närtågstrafiken kör enligt söndagstidtabeller fr.o.m. kl. 6 på morgonen. Dessutom trafikerar E-tåget med 30 minuters mellanrum från Helsingfors kl. 9.45–20.19 och från Köklax kl. 10.25–20.55.

I buss-, spårvagns- och tågtrafiken körs extra avgångar. SS-turerna på U-linjerna körs inte.

Till Brunnsparken kör extra buss 18V som trafikerar med 10 minuters mellanrum mellan Eira, Kampen och Mejlans. Avgångarna från Eira är kl. 8.53–20.13 och från klinikerna i Mejlans kl. 8.27–19.47.

Spårvagnslinje 3X trafikerar mellan Järnvägsstationen och Eira kl. 9–20. Spårvagnslinje 10X trafikerar rutten Kirurgen–Glaspalatset–Operan kl. 9–19.

Extra avgångar på första maj