Grävningsarbeten på Paciusgatan mellan 28.5 och 20.6

Mittemot Paciusgatan 29 utförs grävningsarbeten mellan 28.5 och 20.6. Grävningsarbetena inleds efter rusningstiden ca kl. 9 så arbetena påverkar inte trafiken under rusningstider. Under arbeten smalnar Paciusgatan till två filer i riktning mot centrum.