Helsingfors Pride-parad för spårvagnar och bussar till undantagsrutter på lördagen 28.6

Spårvagnarna 2, 3, 4 och 7A/B och bussarna 14, 18, 20 och 24 kör på undantagsrutter på lördagen 28.6 ca kl. 12.45–13.45 p.g.a. Helsingfors Pride-paraden. Paraden avgår från Senatstorget kl. 13 och går längs rutten Unionsgatan – Alexandersgatan – Mannerheimvägen – Lönnrotsgatan – Abrahamsgatan – Sinebrychoff parken.

Spårvagnarnas undantagsrutter ca kl. 12.45–13.45

Spårvagnslinje 2 kör från Simonsgatan via Mannerheimvägen, Bulevarden och Fredriksgatan till Eira och vidare till Södra kajen. Från Södra kajen kör linjen via Salutorget, Katrinegatan, Snellmansgatan och Elisabetsgatan till Järnvägsstationen och vidare längs sin egen rutt via Kampen och Tölö till Nordenskiöldsgatan.

Karta över undantagsrutt för spårvagnslinje 2

Spårvagnslinje 3 kör längs sin egen rutt från Hagnäs via Eira till Södra kajen, där linjen kör via Salutorget, Katrinegatan, Snellmansgatan och Elisabetsgatan till sin egen rutt till Hagnäs.

Karta över undantagsrutt för spårvagnslinje 3

Spårvagnslinje 4 kör via Järnvägsstationen, Elisabetsgatan och Snellmansgatan till Skatudden, då Alexandersgatans sträcka mellan Mannerheimvägen och Snellmansgatan körs inte.

Spårvagnslinje 7A/B kör via Järnvägsstationen. Sträckan via Kronohagen körs inte.

Karta över undantagsrutter för spårvagnslinjer 4 och 7A/B

Bussarnas undantagsrutter ca kl. 12.45–13.45

Busslinje 14 kör mot båda riktningarna rutten: Docksgatan – Sandvikskajen – Mechelingatan – Norra Järnvägsgatan – Fredriksgatan.

Busslinje 18 kör mot båda riktningarna rutten: Skepparegatan – Fabriksgatan – Docksgatan – Sandvikskajen – Mechelingatan – Norra Järnvägsgatan – Fredriksgatan.

Busslinje 24 kör mot båda riktningarna rutten: Fabriksgatan – Sandvikskajen – Mechelingatan.

Karta över undantagsrutter för bussar 14, 18 och 24

Busslinje 20 kör i riktningen Skillnaden–Enåsen rutten: Mannerheimvägen – Skillnaden – Nylandsgatan – Georgsgatan – Högbergsgatan – Fabriksgatan – Docksgatan – Sandvikskajen. I riktningen Enåsen–Skillnaden kör bussen sin normala rutt.

Karta över undantagsrutt för busslinje 20