Spårvagnshållplats vid Glaspalatset ur bruk p.g.a. renovering

Glaspalatsets spårvagnshållplats vid Sokos flyttas för sommaren framför Kiasma på Mannerheimvägen p.g.a. hållplatsrenovering. Hållplatsarrangemanget pågår 23.6–30.9 och gäller spårvagnslinjer 4, 4T, 7A och 10.

Också skyddsvägen över Mannerheimvägen vid hållplatsens norra ände är ur bruk på Sokos sida åtminstone en del av tiden.
 
Hela norra riktningens hållplatsområde vid Glaspalatset byggs om under sommaren.