Spårvagnslinjer 1, 1A, 2 och 3 återgår till sina normala rutter 16.6

Rälsarbeten vid Olympiaterminalen har blivit färdiga och spårvagnslinjerna 1, 1A, 2 och 3 återgår till sina normala rutter på måndagen 16.6. Arbeten fortsätter ändå på plattformsområde, varför hållplatser 0434 och 0435 ”Olympiakajen” är fortfarande ur bruk. De ersättande hållplatserna är ca 100 meter i riktning mot Salutorget.

Olympiaterminaali, korvaavat ratikkapysäkit