Elinstallatörernas strejk kan förorsaka störningar i tågtrafiken

VR Tracks elinstallatörer går i strejk på fredagen 11.7 kl. 7. Enligt Trafikverket kan större fel eller stormar påverka trafikens punktlighet. Strejken syns framför allt i att underhållsåtgärder uppskjutas och reparationsarbeten fungerar eventuellt långsammare. Om det sker större störningar på bannätet, tar det längre tid än normalt att reparera dem. Enligt VR strävar man efter att köra alla tågturer normalt men passagerarna ska förbereda sig på förseningar och inställda tågturer. Strejken pågår ända till 18.7.

VR informerar om eventuella störningar i tågtrafiken på sina webbsidor.