Hållplatsändring på Böle station 17–27.7

Hållplats ”Böle station” (2181) på Bangårdsvägen flyttas ca 100 meter framåt 17–27.7 p.g.a. rälsarbeten.