Extra avgångar på busslinje 16 till Högholmen på fredagskvällen 12.9 p.g.a. Katternas natt

HRT sätter in extra trafik på Helsingfors interna busslinje 16 på fredagskvällen 12.9 då på Högholmen ordnas evenemanget Katternas natt.

Extra avgångar körs från Järnvägstorget till Högholmen med ca 20–30 minuters mellanrum fr.o.m. kl. 18.12. De extra avgångarna från Järnvägstorget körs längs linjens 16 normala rutt.

Extra avgångar från Högholmen till Järnvägstorget trafikeras fr.o.m. kl. 18.44. De extra avgångarna från Högholmen till Järnvägstorget körs med linjenummer 16X som inte kör via Brändö. Således är det inte möjligt att byta från buss till metron på Brändö metrostation. Extra avgångarna fr.o.m. kl. 23.24 körs dock längs linjens 16 normala rutt.