Spårvagnslinje 3 på undantagsrutt på natten 28–30.9

Spårvagnslinje 3 kör på undantagsrutt 28–30.9 på natten efter kl. 24 p.g.a. rälsarbeten på Mannerheimvägen. Spårvagnen kör på undantagsrutten Hagnäs – Elisabetsgatan – Alexandersgatan – Mannerheimvägen.

Spårvagnslinjerna 2, 4 och 9 kör längs sina normala rutter.