Drumsö bro lyfts upp på måndagen 3.11

Drumsö bro lyfts upp på måndagen 3.11 kl. 9.30–9.45. Drumsövägen är stängd p.g.a. lyftningsarbeten och sträckan mellan Västerleden–Lemisholmsvägen körs alltså inte. Bussarna kör på undantagsrutt Porkalagatan–Västerleden–Lemisholmsvägen–egen rutt.

Busslinje 21V kör rutten Tallbergs allén–Mörtnäsvägen–Lemisholmsvägen–Västerleden–egen rutt.

Linjer som trafikeras till Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt via Västerleden körs normalt.