HRT förbättrar bussförbindelser i Kyrkslätt 13.10

Fr.o.m. den 13 oktober blir det förändringar i busstrafiken i Kyrkslätt. Med dessa förändringar förbättras särskilt skolvägsförbindelser på basis av respons som HRT har fått. Dessutom får man i pendeltrafiken en önskad ny morgontur från Kyrkslätt till Helsingfors. Det blir förändringar till nästan alla Kyrkslättbussarnas tidtabeller.

En ny K-rutt för linje 901 kommer att betjäna förbindelser till Winellska skolan. Med linje 901K blir förbindelsen från Hirsala och Långvik till Winellska skolan utan omstigning. Tidtabellen har planerats med skolvägarnas villkor.

Tidtabellsändringar på linje 902 förkortar väntetider för elever som kommer från Porkala. I tidtabellen har även tas hänsyn till arbetsskiften i Pickala fabriken.

Tidtabeller för linjer 901, 902 och 903 fr.o.m. 13.10.2014

Det blir tidtabellsändringar på linjer 906 och 909 och dessutom får linje 909 en ny K-rutt som gör en avstickare på Sjökulla skola. Eftermiddagsturer på linje 906 från Kauhala till Bobäck dras in. Med ändringar strävar man efter att förbättra tidtabellernas pålitlighet.

Eftermiddagsturer på linje 907 från Kyrkslätt station senareläggs med fem minuter. Då har också elever som kommer från skolor i Kyrkslätts centrum möjligheten att använda eftermiddagsturerna.

En ny K-rutt för linje 908 gör en avstickare på Sjökulla skola och kör längs Gesterbyvägen från Vols till Kyrkslätt. Med tidtabellsändringar förkortas elevernas väntetider i skolorna.

Tidtabeller för linjer 906, 907, 908 och 909 fr.o.m. 13.10.2014

Tidtabellsändringar på linje 911 förbättrar skolvägsförbindelser från Bobäck till Winellska skolan och skolor i Kyrkslätts centrum. På motsvarande sätt förbättras förbindelserna från centrum till skolorna i Masaby och Bobäck.

Tidtabell för linje 911 fr.o.m. 13.10.2014

Tidtabeller för linje 171 ändras så att A-turerna passar bättre för skolvägsförbindelser.

Linje 173 får en ny morgontur som förbättrar arbetsvägsförbindelser från Kyrkslätt till Helsingfors.

Tidtabeller för linjer 171, 172, 173 och 174Z fr.o.m. 13.10.2014

Det blir också små ändringar till avgångstider för några andra linjer som kör mellan Helsingfors och Kyrkslätt.

De nya tidtabellerna och rutterna finns i Reseplaneraren då man matar in 13.10 eller senare som datumet. Tidtabellshäftet som delades ut till alla hushåll i Kyrkslätt gäller till stor del inte längre efter alla förändringar. HRT publicerar inte ett nytt tidtabellshäfte eftersom förändringar är möjliga även i fortsättningen.

Ändringar 20.10 och 10.11

Fr.o.m. 20.10 blir linjer 918 och 919, som körs med minibussar, helt anropsstyrda. Serviceområden och -dagar blir oförändrade på båda linjerna. Flexlinjer beställs på HRT:s Trafikinfos nummer (09) 4766 4000. Ange avgångsadress, hållplatsadress, hållplatsnamn eller hållplatsnummer då du beställer flexlinjen. För samtalet tas ut en lokalnätsavgift.

Fr.o.m. 10.11 blir det tidtabellsändringar på linje 243. Linjens turer från Esbo kl. 14.25 och 15.25 tidigareläggs med fem minuter. Efter denna ändring fungerar bussförbindelse för högstadieelever i Kirkkojärvi i riktning mot Siikajärvi bättre. Avgången från Veikkola kl. 9.05 senareläggs med 7 minuter. På så sätt fungerar omstigningsförbindelse från linje 28 på hållplatsen Nupurbölekorset pålitligare. Avgången från Veikkola kl. 14.05 senareläggs med två minuter och avgången kl. 16.05 tidigareläggs med fem minuter.