Tidtabellsändringar för busslinjer 28, 86 och 88 fr.o.m. 10.11

Fr.o.m. 10.11 blir det tidtabellsändringar för Esbos interna busslinjer 28, 86 och 88. Med dessa ändringar förbättras elevernas förbindelser till skolorna i Kirkkojärvi och Backby.

Tidtabeller fr.o.m. 10.11:

Linje 28

Linje 86

Linje 88