Ändringar för U-linjer i riktning mot Nurmijärvi 2.3

Det blir ändringar för U-linjer i riktning mot Nurmijärvi fr.o.m. måndagen 2.3.

Ändringar för linjer från Kampen:

Mån–fre. busslinje 455 kl. 6.00 körs som linje 457
Mån–fre. avgång för busslinje 455 kl. 9.30 upphörs
Mån–fre. busslinje 455 kl. 15.45 körs som linje 457

Lör. busslinje 457 kl. 11.15 körs som linje 455
Lör. busslinje 455 kl. 21.20 körs som linje 457
Lör. busslinje 465 kl. 21.30 avgår kl. 22.00

Ändringar för linjer från Klövskog till Helsingfors:

Mån–fre. busslinje 455 kl. 6.45 från Klövskog körs som linje 457
Mån–fre. busslinje 456 kl. 7.15 från Klövskog körs som linje 457
Ny avgång för busslinje 457 mån–fre. kl. 8.30 från Klövskog