Tågen mot Helsingfors stannar inte i Ilmala 26.4

Tågen mot Helsingfors (A-, M- ja L-tåg) stannar inte i Ilmala mellan lördagen 25.4 kl. 23.00 och måndagen 27.4 kl. 4.00 p.g.a. brobygge.

Till Ilmala kommer man under undantagstrafiken behändigast genom att byta till tåget till den motsatta riktningen i Böle. Från Ilmala till Helsingfors eller Böle kommer man genom att byta i Hoplax till tåget mot Helsingfors.

Det finns spårändringar också i Böle: alla tåg mot Kyrkslätt och Vandaforsen avgår från spår 9. Tåg från Kyrkslätt och Vandaforsen till Helsingfors avgår från spår 6.

Dessutom kan flera M-tåg och tåg på kustbanan bli försenade eftersom det finns färre spår i bruk än vanligt. Således ska M-tåg till Vandaforsen, vars avgångstid är på söndagen 26.4 från Helsingfors kl. 10.39–22.39, vänta ca 10 minuter i Mårtensdal för att Vandaforsbanan blir ledig.

Brobygge på Skogsbackavägen påverkar tågens gång i Böle och Ilmala under våren. Den andra bron ovanför Ilmala haltpunkt kommer att rivas ned och ersättas med en ny bro. Arbetet inleds på våren 2015 och den nya bron är färdig på hösten 2016. Brobygge förorsakar ändringar i tågens gång i Ilmala och Böle under vardagsnätter och några veckosluten.

Mer information på VR:s Banarbeten-sida