Busslinjer 633A och 973 kör på undantagsrutt i Virrenkulma fr.o.m. 15.5

Regionlinjerna 633A och 973 kör på undantagsrutt från avgångshållplatsen i Virrenkulma i Kervo fr.o.m. 15.5 p.g.a. byggnadsarbeten på Suorannankatu. Bussarna avgår från den nya vändplatsen i korsningen av Virrenkulma och Suorannankatu och kör mot båda riktningarna längs Virrenkulma. Längs Virrenkulma tas i bruk en tillfällig hållplats. Undantagsarrangemanget uppskattas pågå till 3.8.