Hållplats E4423 ”Hannusåker” flyttas 4.6

Hållplats E4423 ”Hannusåker” flyttas från Kaitansvägens bro framåt i körriktningen till Hannusvägen på torsdagen 4.6. Hållplatsen används av Esbos interna linjer 2, 3, 46 och 543 samt regionlinjer 143, 145, 147N och 504.