Hållplats H1616 ”Mejerivägen” på Krämarvägen ur bruk fr.o.m. 1.6

Hållplats H1616 ”Mejerivägen” på Krämarvägen är tillfälligt ur bruk fr.o.m. 1.6 p.g.a. vattenledningssaneringen.

Hållplatsändringen gäller busslinjer 51 mot Hagnäs, 54 mot Östra centrum, 237 mot Britas, 514/K mot Flygplatsen och 554K mot Östra centrum.

De närmaste hållplatserna är hållplatser H1614 ”Atomvägen” och H1618 ”Martas” på Krämarvägen.

Hållplatsen uppskattas vara ur bruk ända till våren 2016.