Hållplats V5323 ”Radarvägen” på flygplatsen ur bruk på natten 28–29.5

Hållplats V5323 ”Radarvägen” på flygplatsen är ur bruk på natten 28.5 kl. 21 – 29.5 kl. 6 p.g.a. fjärrvärmearbeten. Den närmaste hållplatsen är hållplats V5310 ”Televägen”. På hållplatsen stannar Vandas interna busslinjer 51, 51K och 61 samt regionlinjer 451, 519 och 519A.