Sibbobuss 996 får en K-version för sommaren

Sibbos interna busslinje 996 (Söderkulla – Kitö) blir busslinje 996K under sommartidtabellsperioden (15.6 – 9.8) och linjen har en avgång i båda riktningarna från måndag till fredag.

K-versionen kör under sommaren via Spjutsunds brygga därifrån trafikerar bl.a. en passbåt till Kalvö.

Ruttändring för busslinje 996K