Busshållplatser ur bruk på Mannerheimvägen och Nordenskiöldsgatan p.g.a. Helsinki Cup invigningsparad 5.7

Helsinki Cup invigningsparaden går från Tallbackavägen via Mannerheimvägen till Norra Stadionvägen på söndagen 5.7 ca kl. 18.45–19.15.

Hållplatser ”Tölö sporthall” (1913 och 1915) och ”Folkpensionsanst.” (1917) på Mannerheimvägen samt hållplats ”Ishallen” (2069) på Nordenskiöldsgatan är inte i bruk under paraden. Bussar i riktning från centrum kör på Mannerheimvägen mellan Toivogatan och Nordenskiöldsgatan längs spårvagnsrälsar vid behov.