Ändhållplats för busslinjer 206, 206A, 212 och 213 flyttas i Helsingfors till Mejlans 10.8

Ändhållplats för busslinjer 206, 206A, 212 och 213 som kör från Elielplatsen till Esbo flyttas i Helsingfors till Mejlans då HRT:s kollektivtrafik övergår till vintertidtabeller den 10 augusti.

Orsaken för ruttändringen är byggnadsarbeten av Helsingfors centrumbibliotek som inleds vid Tölöviksgatan på hösten 2015. På grund av byggnadsarbeten behövs busstrafiken på Elielplatsen minskas.

Den huvudsakliga förbindelsen från Helsingfors centrum till Mellersta Esbo och Grankulla är tåget och busslinjerna 206, 206A, 212 och 213 erbjuder en direkt förbindelse från dessa områden till Mejlans. Denna förbindelse bevaras även efter ruttändringen.

Busslinje 213N kör även i fortsättningen till Elielplatsen.

Linjojen 206, 206A, 212 ja 213 päätepysäkki siirtyy Meilahteen 10.8.

Linjojen 206, 206A, 212 ja 213 päätepysäkki Meilahdessa 10.8. alkaen