Ändringar på busslinjer 64N och 65N i Kottby 10.8

Den separata N-nattrutten för busslinje 64 läggs ned i början av hösttrafik. Alla N-turer för busslinje 64 flyttas till grundrutten för linje 64. I fortsättningen trafikerar busslinje 65 till Kottby nattetid.

Rutten för nattlinje 65N flyttas att gå i Kottby från Forsbyvägen direkt till Kottbyvägen såsom busslinje 65A. Bussen kör inte längre via Kommunalhemsvägen. Med ändringen säkras rimliga gångavstånden i Kottby. Samtidigt blir nattlinjens linjetecken 65.

65 linjan muutokset kartalla