Rutt- och linjeändringar i nordöstra Helsingfors 10.8

I början av hösttrafik blir busslinje 70V en rusningslinje 611B och rutten för busslinje 611 börjar gå från Järnvägstorget via Brobacka och Skomakarböle till Dickursby. Turtätheten på sträckan mellan Järnvägstorget och Skomakarböle blir lite tätare under den livligaste rusningstiden. Under andra tider trafikerar busslinje 611 med samma turintervaller som den nuvarande busslinjen 70V. Busslinje 611 trafikerar på vardagarna och lördagarna.

Regionlinje 577 (Jakobacka – Malm – Skomakarböle – Dickursby) läggs ned i början av hösttrafik och turerna övergår till Helsingfors interna busslinje 77A. Antalet turer på den gemensamma sträckan för busslinjer 77A och 577 Jakobacka – Malm – Brobacka blir oförändrade. Mellan Brobacka och Dickursby finns en förbindelse med busslinje 611.

Änd- och avgångshållplatser för busslinjer 70 och 70T i Skomakarböle flyttas. Den nya ändhållplatsen är Lampvägen (3300) och avgångshållplatsen Ljusbågen (3552).

linjan 611 reittikartta
 

70 ja 70T päätepysäkki