Spårvagnslinjer 7A och 7B återgår till sina normala rutter i Böle den 14 september

Spårvägsarbeten i Böle blir färdiga och spårvagnar 7A och 7B kan återgå till sina normala rutter den 14 september. Spårvagnslinjer 7B och 9 byter ändhållplatser med varandra på Bangårdsvägen.

På Bölebro och i Västra Böle finns ingen spårvagnstrafik. Spårvagnslinje 7A kör från Böle station via Sörnäs, Hagnäs och Senatstorget till vändplatsen på Granvägen i Mejlans. Spårvagnslinje 7B kör samma sträcka i den motsatta riktningen.

Busslinje 7X som ersätter spårvagnen fortsätter att trafikera så länge undantagsrutter gäller. Bussens tidtabell ändras 31.8.

Busslinje 7X kör sträckan i Västra Böle endast till en riktning: Bölegatan – Kyllikkiporten – Böletået – Bölegatan – Bölebro och vidare till Bangårdsvägen – Savolaxgatan – Nordenskiöldsgatan – Mannerheimvägen. Ändhållplats för busslinje 7X är i Västra Böle hållplats 0606 ”Magistratstorget” och i centrum hållplats 2038 ”Posthuset”.

Rutter för linjer 7A, 7B och 7X på kartan

Spårvagnarna kör på undantagsrutter p.g.a. gatu- och banarbeten i Böle. Spårvagnsbanan flyttas på Bölebro, Bölegatan, Löneboställsporten och Kyllikkiporten sammanlagt över 2 000 spårmeter. Då byggnadsarbeten blir färdiga trafikerar spårvagnslinjerna på eget förhöjt körfält på Bölegatan.

Arbeten fortsätter ännu under hösten bl.a. på Bölegatan där alla körfält och lätta trafikens leder blir färdiga i slutet av oktober.

Böle kommer att bli under de närmaste åren ett andra centrum för Helsingfors och en ännu viktigare knutpunkt för trafiken. Före 2040 finns det uppskattningsvis 20 000 invånare och 50 000 arbetsplatser i Böle.

Hållplatser för spårvagnslinjer 7B och 9 byts 14.9

Spårvagnslinjer 7B och 9 byter ändhållplatser med varandra på Bangårdsvägen i Böle fr.o.m. 14.9.2015. Syftet med ändringen är att förbättra punktligheten för spårvagnslinje 9 under rusningstider då den inte längre behöver köra om vagnen för spårvagnslinje 7B genom ett sidospår när den kör mot Berghäll.