Hållplats E6806 Björnramen på Nupurbölevägen tas ur bruk 23.11

Hållplatsen E6806 Björnramen på Nupurbölevägen tas ur bruk måndagen 23.11. Den ersättande hållplatsen är E6812 Björnkärrsvägen. Hållplatsen används av busslinjerna 28 och 85.