Hållplatserna E2023 och E2024 på Björnholmsvägen till nytt läge under veckan som börjar 22.2

Tunnelarbeten startar på Björnholmsvägen.  Hållplatserna E2023 och E2024 på Björnholmsvägen flyttas till nytt läge under veckan som börjar 22.2. Ändringen gäller busslinjerna 102, 103, 106, 501V och 551.