Hållplatserna Ängskulla (M) E2131 och E2132 flyttas till nytt läge 31.8

Fordonstrafiken flyttas till ny gata vid Ängskulla metrostation. Också hållplatserna Ängskulla (M) E2131 och E2132 flyttas till nytt läge framför metrostationen.

Hållplatserna används av linjerna E11, E12, E14, E16A, E16B, E19, 119, 121, 122, 154N och 195.