Ändhållplats för linje 58B i Mejlans flyttas 17.7

I Mejlans sjukhusområdet börjar byggarbeten på måndag 17.7.  På grund av arbetena kan busslinje 58B inte använda sin ändhållplats Klinikerna i Mejlans, H1324. Däremot använder linjen området vid taxistationen framför campusbiblioteket som ändhållplats. Arbetena beräknas pågå till 4.8.

 Meilahden 58B järjestelyt