Hållplats Majorsgången (E1165) dras in 1.9

Hållplatsen Majorsgången (E1165) som ligger på Majorsgatan i Bergans kommer att vara indragen från början av september till första januari 2019 på grund av byggarbeten. Detta påverkar linjerna 113/N, 203 och 502.
De närmaste hållplatserna är Bergansgränden (E1169) och Överstegatan (E1156).