Hållplats Siriusstigen på Karlavagnsvägen i Vanda flyttas på onsdag 13.9

Hållplatsen Siriusstigen (V8008) på Karlavagnsvägen i Vanda flyttas tillfälligt ca 50 m framåt på grund av arbetet med sanering av vatten- och avloppsledningar. Det tillfälliga läget beräknas gälla fram till 20.10. Detta påverkar alla linjer som använder hållplatsen dvs. linjerna 631 och 739.

Siriuksenpolku poikkeus