Hållplats Odilampivägen E7970 dras in permanent på onsdag 1.11

Linje 349 får en ny rutt vid Odilampi på onsdag 1.11. Rondellen på Vichtisvägen vid Odilampi har tagits i bruk och linjen kör i fortsättningen via rondellen. Det innebär att linjen inte längre trafikerar den gamla vändplatsen, hållplatsen Odilampivägen E7970, som dras in permanent. I fortsättningen trafikerar linje 349 hållplatserna E7201 och E7202 Odilampi som ligger på Vichtisvägen.

Ruttändringen är permanent.Odilampi muutos