Hållplatsändring på Nordenskiöldsgatan 16.10

Hållplatsen Ishallen H2069 på Nordenskiöldsgatan flyttas måndagen 16.10 kl. 7  ca 100 m framåt på grund av grävningsarbeten vid ishallen. Hållplatsens tillfälliga läge gäller fram till våren 2018.
Hållplatsen används av busslinjerna 69 och 848. Busslinjer som kör från Grejusgatan använder inte denna hållplats.