Hållplatsändringar i Rönnbacka på Örstensvägen 9.10

Hållplatserna Täljstensvägen H3228 och H3227 på Örstensvägen i Rönnbacka flyttas ca 100 m i riktning mot Ring I på måndag 9.10 kl. 9. Det tillfälliga hållplatsläget gäller från 9.10 och ca en vecka framåt på grund av grävningsarbeten.

Detta påverkar busslinjerna 70, 71 och 77N.