Plattform 9 på Järnvägstorget tillfälligt indragen 19. – 23.10

Plattform 9 på Järnvägstorget är indragen 19.-23.10 på grund av arbeten vid hållplatsområdet.  Avgångshållplats för linje 55 flyttas tillfälligt till plattform 13 och linjen kör till Järnvägstorget enligt följande: Kajsaniemistranden – Västra Teatergränden. Det innebär att linjen inte trafikerar hållplatsen Kajsaniemiparken (H2060). 

Rautatientori laiturit