Hållplatspar Östanåparken flyttas i Sibbo 15.11

Hållplatsparet Östanåparken (Si2302 och Si2303) flyttas från Nybrovägen till Åparksvägen i Sibbo onsdag 15.11.
Hållplatserna används av linjerna 785/K, 786, 787/A/K, 788/K/KV, 985/K, 986/B och 987/B/BB.