Metrons testkörningar fortsätter på måndag 6.11, små ändringar i tidtabellen

Från och med måndagen den 6 november kör metron med ny tidtabell när testkörningarna mellan Gräsviken och Mattby fortsätter. Den nya tidtabellen innebär att enstaka avgångar får en ny avgångstid, men metrons trafikeringstider, restider, turintervall eller turintervallernas giltighetstider ändras inte.

Målet är att förbättra trafikens pålitlighet. Ett metrotåg till sätts i trafik. Med hjälp av det extra metrotåget förbättras trafikens pålitlighet.

En testdag anses vara lyckad när minst 90 procent av alla tåg avgår enligt tidtabellen eller är högst en minut försenat. Förseningar på över två minuter godkänns inte. Innan passagerartrafiken kan starta behövs minst tre lyckade dagar med testkörningar.

Ett annat kriterium för att passagerartrafiken kan påbörjas är att stationerna och de tekniska systemen fungerat felfritt i två veckor.

Det finns ännu små brister som behöver åtgärdas innan passagerartrafiken kan startas. Avsikten är att dessa brister åtgärdas nästa vecka.

Förändringar i metrons tidtabeller

Under rusningstider går tågen i riktning mot öst två minuter tidigare än vad som står i tidtabellen. Detta har betydelse för de passagerare som ska fortsätta med en viss anslutningsbuss från en metrostation som ligger öster om Östra centrum. Också övriga avgångar från öster tidigareläggs med ca en minut.

Det är också möjligt att andra små ändringar kommer att göras i tidtabellen under testkörningar. Därför är det möjligt att Reseplaneraren inte alltid visar korrekta avgångstider för metron i alla situationer.