Spårvagnsspår på Grejusgatan öppnas för trafik 4.12 – linje 3 får en ny ändhållplats i Mejlans

Måndagen den 4 december tas de nya spårvagnsspåren på Grejusgatan i bruk. I samband med förnyelsen får linje 3 en ny rutt som går till hållplatsen Granvägen på Mannerheimvägen.

Linje 3 kör från hållplatsen Aurorasjukhuset via den nya sträckan på Grejusgatan till Mannerheimvägen och sedan via hållplatserna Tölö tull och Almvägen till ändhållplatsen Granvägen. Linjens avgångshållplats på Mannerheimvägen är hållplatsen Almvägen (H0136).

Efter förnyelsen trafikerar linje 3 inte hållplatserna Folkpensionsanstalten och Tölö hall.

Karta över spårvagnslinjerna i Helsingfors fr.o.m. 4.12.2017 (i pdf-format)

Schematisk karta över spårvagnslinjerna i Helsingfors fr.o.m. 4.12.2017 (i pdf-format)