Tidtabellsändring på linje 202 måndagen den 6 november

Måndagen den 6 november sker en liten ändring i tidtabellen för linje 202 Alberga – Pärlugglebacken. Den första avgången måndag – fredag från Pärlugglebacken tidigareläggs med fem minuter så att den nya avgångstiden är kl. 5.43.

Förändringen görs för att byte från linje 202 till L-tåget kl. 5.56 från Alberga till Helsingfors är möjligt.

Tidtabellen för linje 202 fr.o.m. 6.11