Nuvarande tillfälliga läget för hållplatsen Apollogatan 1308 fortsätter att gälla

Det nuvarande tillfälliga läget för hållplatsen Apollogatan (H1308) på Runebergsgatan fortsätter att gälla enligt nuvarande uppgifter åtminstone fram till slut av 2018. Den tillfälliga hållplatsen ligger mellan Caloniusgatan och Ilmarigatan. Att hållplatsen har flyttats beror på ett stort renoveringsarbete som pågår på Mechelingatan. Hur arbetena fortskrider kan följa på adressen www.mechelininkatu.fi/

Apollonkatu siirtyy