Stora ändringar i Kampens terminal och gatorna omkring Kampen 3.1

Metrons nya anslutningslinjer startar onsdagen den 3 januari. Det innebär att Kampens terminal kommer att ha plats för övriga busslinjer i HRT-området. Därför flyttas busslinjer på gatunivån till Kampens terminal förutom linjerna 39/B och linje 63 flyttas från Elielplatsen till terminalen. Avgångshållplatserna för linje 69 på Fredriksgatan, för linje 70 på Runebergsgatan och för linjerna 71 och 72 på Salomonsgatan dras in. Också hållplatsen H1222 (plattform 75) på Fredriksgatan flyttas ca 100 meter bakåt till nytt läge vid Bilhuset.

Avgångstiderna från Kampen ändras något men det blir dock inte ändringar i tidtabellerna på mellanhållplatserna. Kom ihåg att kontrollera tidtabellen för din busslinje i Reseplaneraren eller tidtabellerna i utskrivbar form.

Linjerna och plattformarna i Kampens terminal från och med 3.1:

Plattform 41: 37 Hongasmossa
Plattform 42: 41 Gammelbacka
Plattform 43: 42 Gammelbacka
Plattform 44: 63 Svedängen
Plattform 45: 69 Jakobacka
Plattform 46: 70 Malm
Plattform 48: 206 Kera
Plattform 49: 212 Grankulla, 213 Köklax

Nattrafik:
Plattform 41: 551N Hagalund
Plattform 43: 112N Frisans
Plattform 46: 113N och 114N Alberga
Plattform 47: 118N Jorv
Plattform 48: 125N Ladusved
Plattform 49: 134N Domsby
Plattform 50: 146N Bastvik
Plattform 51: 147N Stensvik
Plattform 52: 165N Köklax, 173N Obbnäs

 

Plattformskarta över Kampen fr.o.m. 3.1

Kampin linjat ja laiturit 3_1