Bussar och spårvagnslinjerna 4 och 10 kör undantagsrutter i Helsingfors centrum 1.2

Spårvagnslinjerna 4 och 10 samt en del av busslinjerna kör undantagsrutter mellan Operan och Riksdagshuset på torsdag 1.2 kl. 12-13 på grund av presidentinstallationen.

Busslinjer som kör till Elielplatsen kommer att köra från Tölö hall till centrum längs spårvagnsspår. Bussarna stannar vid alla spårvagnshållplatser som ligger vid rutten. Från centrum kör bussarna som vanligt.

  • Bussarna trafikerar inte hållplatserna Hesperiaparken (1908) och Nationalmuseet (1906).


Busslinjer som kör från Mannerheimgatan till Kampens terminal kör via Runebergsgatan och Södra Järnvägsgatan. Från Kampen kör bussarna rutten Södra Järnvägsgatan – Arkadiagatan – Runebergsgatan – Topeliusgatan – Mannerheimvägen…

  • Bussarna trafikerar inte hållplatserna Norra Järnvägsgatan (1273), Nationalmuseet (1906 och 1907), Hesperiaparken (1908 och 1911), Tölö sporthall (1915), Folkpensionsanstalten (1917) samt Tölö tull (1921).


Också busslinjer som kör till fjärrtrafikterminalen kör till Kampen via Runebergsgatan.  Från Kampen kör bussarna via Arkadiagatan, Runebergsgatan (Topeliusgatan, Haartmansgatan) till Mannerheimvägen, Stockholmsgatan eller Helsingegatan.

  • Hållplatserna Norra Järnvägsgatan (1273), Hesperiaparken (1908 och 1909), Nationalmuseet (1906 och 1907) Operan (1999), Tölö sporthall (1915), Folkpensionsanstalten (1917), Tölö tull (1921) och Stockholmsgatan (1381) trafikeras inte.


Spårvagnslinjerna 4 och 10 kör i båda riktningar via Runebergsgatan och Arkadiagatan.

  • Hållplatserna Hesperiaparken (0105 och 0106) och Nationalmuseet (0103 och 0104) trafikeras inte. Linjer stannar vid de hållplatser som ligger längs rutten.