Hållplatser V8503, V8504 och V8505 på Sarvvägen flyttas tillfälligt från 17.1

Updatering 20.7 Hållplatserna tas i bruk 31.7

Updatering 28.2 Hållplats V8503 till vanligt plats 2.3

 

Onsdagen den 17 januari flyttas hållplatserna V8503, V8504 och V8505 på Sorvvägen i Vanda tillfälligt grund av grävningsarbeten. Ändringen påverkar alla linjer som använder hållplatsen dvs. linjerna 736, 736A och 737K.

V8503