Metron och spårvagnarna står stilla i HRT-området på fredag 2.2. Busstrafiken kommer igång fr.o.m. kl. 18

På grund av åsiktsyttringen står metron och spårvagnarna stilla på fredag 2.2. Trafiken återgår till det normala från och med lördagsmorgonen. Största delen av bussarna i HRT-området kör inte mellan klockan 03 och 18 på fredag.

  • All metrotrafik är inställd på fredag
  • All spårvagnstrafik är inställd på fredag och också natten mellan fredag och lördag
  • Största delen av bussarna kör inte mellan klockan 03 och 18
    • Enstaka bussturer körs, om dessa informeras nedan.
  • Närtågen och Sveaborgsfärjan går som vanligt

 

Aktuell information om busstrafiken

Bussar som kör idag kan följas i en testversion på adressen dev.hsl.fi/live

På fredagseftermiddagen är en fjärdedel av bussarna i trafik.

Stombussarna 550 och 560 kör var 15:e minut och de har många hållplatser som ligger nära stationer.

I östra Helsingfors lönar det sig att använda busslinje 550 och 560 och byta sedan till ett närtåg. På linje 54 Östra centrum – Bocksbacka – Norra Haga – Sockenbacka körs nästan alla turer. Degerö är nästan helt utan busstrafik. I Hertonäs kör busslinje 58/B några turer. På linje 506 Kvarnbäcken-Ladugården-Böle-Mejlans körs flera turer. Linje 16 på Brändö körs nästan som vanligt.

I nordöstra Helsingfors kör busslinje 75 ungefär med var 30:e minut. Annars lönar det sig att åka närtåg. På linje 506 Kvarnbäcken-Ladugården-Böle-Mejlans körs flera turer.

I norra Helsingfors körs enstaka turer på busslinjerna 64, 65, 66 och 67.

I västra Helsingfors lönar det sig att åka närtåg om möjligt. Linjerna 14, 39B, 43 och 550 kör ca var 15:e minut. På linje 54 körs nästan alla turer. På linjerna 51, 52, 57, 58 och 552 körs enstaka avgångar.

På Drumsö kör linjerna 20 och 21/B normalt. Linje 21 kör till Skillnaden.

I södra Esbo körs några turer på linjerna 531 och 542 som kör till Esbo centrum. Där kan man sedan byta till tåg. Från Hagalund kör busslinjerna 550 och 551 med var 15:e minut, och det går att byta till tåg i Alberga eller Böle. Också på linjerna 113 och 114 körs några avgångar.

I norra Esbo kör linje 565 som vanligt. Man kan byta från buss 565 till närtåg i Myrbacka och Esbo centrum. På övriga linjer körs några enstaka avgångar.

I östra Vanda körs endast några enstaka turer. Linjerna 785-788/K kör som vanligt.

I Mellersta Vanda kör linje 571 ungefär var 20:e minut och linje 615 var 15:e minut.

I Västra Vanda lönar det sig att använda närtåg om möjligt.

I Sibbo körs nästan alla turer.

I Kervo, Korso och Kivistö lönar det sig att använda närtåg.

I Tusby kör U-linjerna nästan som vanligt.

I Kyrkslätt på linje 901/K körs alla turer. På linjerna 171-174, 902, 911 körs enstaka turer. Lappböles linjer (900-serie) i Kyrkslätt körs inte. Från och med kl. 19.10 körs alla turer som vanligt i Kyrkslätt.

Också på många andra busslinjer körs enstaka avgångar.

När startar trafiken

Enligt nuvarande uppgifter kommer busstrafiken igång stegvis efter klockan 18. Som det ser ut nu, kör bussarna under sen kväll samt i nattrafik som vanligt.

Spårvagns- och metrotrafiken återgår till det normala från och med lördagsmorgonen.

Enligt HST är metrostationerna stängda på fredag men på vissa ställen är affärslokalerna öppna. Metrostationerna öppnas som vanligt på lördagsmorgonen.

 

HRT betalar kompensation för periodbiljetter som är giltiga den 2 februari 2018 om kunden inte kan använda kollektivtrafiken på sina ordinarie resor på grund av åsiktsyttringen. Kompensationen betalas i form av period eller värde som laddas på kortet. För att kunna få kompensationen ska kunden besöka ett serviceställe för resekortet. En skild ansökan behövs inte. Gottgörelsen kan ansökas från och med lördag 3.2.2018 och ansökan ska göras inom två månader. HRT betalar inte ersättning för taxikostnader.

Busslinjer som körs på fredag 2.2

Enstaka turer uppdateras inte på denna lista. Det innebär att listan över avgångar som körs inte är komplett.

Uppdaterad 2.2.2018 kl. 15
   

14     Körs flera avgångar, turtäthet ca 15 min
20   Körs huvudsakligen alla avgångar
21/21B   Körs huvudsakligen alla avgångar
39B     Körs flera avgångar, turtäthet ca 15 min
43     Körs flera avgångar, turtäthet ca 30 min
54   Körs huvudsakligen alla avgångar
58/B Körs med oregelbundna turer.
64, 65, 66, 67 körs med oregelbundna turer
75 körs med oregelbundna turer 

79 körs med oregelbundna turer
90   Körs huvudsakligen alla avgångar
96   Körs huvudsakligen alla avgångar
111 körs med oregelbundna turer 
113, 114 körs med oregelbundna turer 
115    Hagalund (M)-Mankans, körs alla turer
133    Frisans-Mattby (M)-Hemtans, körs alla turer
U191, N    Kyrkslätt-Pickala (-Ingå), körs
224    Alberga - Grankulla – Esbo centrum - Domsby, körs alla turer
U280   Kampen - Åboleden - Veikkola (Endast avgångar som körs av Pohjolan Liikenne och Amperi)
U346 Helsingfors-Kalajärvi (-Vichtis) (turer som körs av Pohjolan Liikenne och Kivistö)
U355    Helsingfors-Klövskog
U455    Kampen-Käinby-Luhtabacka (-Klövskog), körs enligt tidtabellen
U456    Kampen-Käinby-Luhtabacka (-Klövskog), körs enligt tidtabellen
U457    Kampen-Käinby-Luhtabacka (-Klövskog), körs enligt tidtabellen
U465    Kampen-Käinby-Syväoja, körs
U480   Kampen - Käinby - Luhtabacka ( - Klövskog), körs
U485    Helsingfors-Klövskog, körs
506 Kvarbäcken-Ladogården-Böle-Mejlans, körs med oregelbundna turer
531/531B, körs med oregelbundna turer
542 körs med oregelbundna turer
550     Körs flera avgångar, turtäthet ca 15 min
551     Körs flera avgångar, turtäthet ca 10 min
560     Körs flera avgångar, turtäthet ca 15 min
565    Vandaforsen-Myrbacka-Jupper-Jorv-Esbo centrum, körs som vanligt
571     Körs flera avgångar, turtäthet ca 20 min
615 körs med oregelbundna turer
U-linjerna 665 och 765 körs som vanligt, också övriga U-linjer i Tusby körs nästan som vanligt
785-788 Järnvägstorget - Jokivarsi - Nissbacka: nästan alla turer körs
U989 Borgnäs – Norra Paipis – Träskända  ( endast avgångar som körs av Liikenne Seppälä / Liikenne Lampola: Träskända  kl. 14.25)
991  Eriksnäs-Söderkulla-Nickby: nästan alla turer körs

 

Småbusslinjer som körs på fredag 2.2

15    Gräsviken-Sundholmen
26    Hagnäs-Fiskehamnen
31    Norra Haga-Munkshöjden
32    Norra Haga-Munkshöjden
33    Munkshöjden-Tarvo
34    Munkshöjden-Svedjeholmen
35    Näshöjden-Munkshöjden-Dragonvägen
36    Kånala-Gamlas-Magnuskärr-Britas
91,K    Krabbäcksvägen-Östersundom-Bäckängen
94B   Gårdsbacka-Stensbölekanten ( endast avgångarna: Från Gårdsbacka kl. 7.30 och från Stensbölekanten kl. 16.11)
116    Hagalund-Norra Hagalund
117    Hagalund-Drakelden-Österstranden-Hagalund
119    Hagalund-Ängskulla
137    Tunnparken-Mattberget-Biskopsby-Kvisbacka
138    Tunnparken-Notudden-Mattberget
148    Esbovikens centrum-Sökö-Ivisnäs
149    Esbovikens centrum-Stensvik
166    Fanstby-Köklax-Glasdalen
167    Fanstby-Köklax-Träskby
168    Esbo centrum-Mickels-Köklax
169    Esbo centrum-Södrik
201    Alberga-Mäkkylä-Sockenbacka-Smedjebacka (Obs! 201B kör inte)
207    Alberga-Fågelkärr
229    Alberga-Karabacka-Gröndal
232    Kyrkovägen - Smedsby - Gallträsk - Kasaberget - Kyrkovägen
241    Esbo centrum-Mickels-Älgkärr
241V    Esbo centrum-Älgkärr
313    Gruvsta-Myrbacka-Tavastby
412    Gruvsta - Myrbacka (Endast avgångar som körs av Taksikuljetus dvs. högtrafik)
413    Myrbacka-Mårtensdal
432    Mårtensdal-Petas-Kivistö-Kirkka
444, T    Kivistö-Katrinesjukhuset-Tapola-Ripuby
446, T    Kivistö-Koivupää-Katrinesjukhuset-Sommarbo
447    Kivistö-Vinikskogen-Sommarbo
603    Malm - Åggelby - Forsby - Månsas - Svedängen
618    Dickursby - Simonsböle - Lejle - Pejas
625    Lejle - Björkby - Pejas - Räckhalsbacken
701    Vik - Rönnbacka - Malm - Skomakarböle - Brobacka
702    Jakobacka - Parkstad - Malm - Staffansslätten - Lerstrand
704    Malm - Smedsbacka
713    Närbuss Håkansböle
719, B, K    Nybygget-Håkansböle
723    Lövkulla - Räckhals - Havukoski - Björkby -Pejas
737, K Norra Nissbacka - Nissbacka - Mikkola - Korso (Avgångar som är markerade med ett plus i utskrivbara tidtabeller körs inte)
801    Östra centrum-Väringshamnen
802    Östra centrum(M)-Jollas
805    Östra centrum(M)-Kvarnbäcken
811, B, K    Stensböle-Gårdsbacka-Mellungsbacka-Västerkulla-Råby
812    Mellungsbacka-Kvarnbäcken
813    Nordsjö(M)-Norra köpcentrum
814    Nordsjö(M)-Kroksholmsvägen
815    Nordsjö(M)-Stora Ullholmsvägen
816    Nordsjö(M)-Ramsöudden
817    Nordsjö(M)-Kallvik
818    Nordsjö (M)-Nordsjö hamn-Mellungsbacka (M)
819    Nordsjö(M)-Nybondas
Närbuss Kyrkslätt (anropstrafik)