Störningar i kollektivtrafiken på grund av rådande väderlek på onsdag 24.1

Snö och kraftig vind ställer till det för kollektivtrafiken på onsdag 24.1. Detta medför förseningar i tågtrafiken.  Även spårvagnar, och om det rikliga snöfallet fortsätter, också bussar förväntas bli försenade till följd av vädret.

Det dåliga vädret påverkar trafiken fram till kvällen så det lönar sig att reservera mer tid för resor.