Ändringar i tidtabellen för linje 133 fr.o.m. 26.2

De justerade körtiderna för linje 133 börjar gälla på måndag 26.2. Det blir ändringar både i avgångstiderna från Frisans och Hemtans och vid mellanhållplatserna. Mellantiden vid Klaris i riktning Frisans-Hemtans gäller inte längre.

Tidtabell för linje 133 fr.o.m. 26.2