Förseningar och inställda turer i närtågstrafiken på tisdagsförmiddag på grund av personskada

Det är förseningar och inställda turer i närtågstrafiken på tisdagsförmiddagen.
Det var stopp i tågtrafiken mellan Kervo och Helsingfors lite före kl. 7.00 på grund av en personskada i Mosabacka.