Buss ersätter spårvagnslinje 8 mellan Operan och Busholmen 3.4-31.8

Spårvangslinje 8 kör inte mellan Operan och Busholmen från och med tisdagen den 3 april fram till den 31 augusti. Orsaken är totalrenoveringen av Mechelingatan som hindrar spårvagnstrafiken på gatan.

Linje 8 kör endast mellan Operan och Arabia. Busslinje 8X ersätter spårvagnen på sträckan Operan-Busholmen.

Änd- och avgångshållplatsen för spårvagnen är hållplatsen Operan på Helsingegatan. Linje 8 trafikerar inte följande hållplatser: Tölötorg, Apollogatan, Caloniusgatan, Perhogatan, Maria, Östersjögatan, Gräsviken (M), Västrahamnsgatan, Crusellbron, Utterhällen.

Ersättningsbuss 8X kör rutten för spårvagnslinje 8 mellan Busholmen och Operan men hållplatserna inte ligger exakt på samma plats. Hållplatserna för den ersättande bussen presenteras närmare här nedan.

Tidtabellerna för linjerna 8 och 8X

Hållplatserna för linje 8X:

Operan

Linjens avgångshållplats ligger på Helsingegatan (H2185) men bussen stannar också på hållplatsen Operan som ligger på Runebergsgatan (H1332).

Hållplatserna på kartan:
H2185, på Helsingegatan: länk
H1332, på Runebergsgatan: länk

Tölötorg

Linjen stannar på busshållplatserna (H1330, H1331) på Runebergsgatan.

Hållplatserna på kartan:
H1330, i riktning mot Busholmen: länk
H1331, i riktning mot Operan: länk

Apollogatan

Linjen stannar på busshållplatserna (H1307, H1338) som ligger på Runebergsgatan norr om korsningen till Caloniusgatan.

OBS! Busslinjer som trafikerar Runebergsgatan söderut (14, 18, 18N, 37, 39, 39B, 39N, 41, 42, 69, 70, 551N) stannar också i fortsättningen vid hållplatsen Apollogatan.

Hållplatserna på kartan:
H1338, i riktning mot Busholmen: länk
H1307, i riktning mot Operan: länk

Caloniusgatan

Linjen stannar vid tillfälliga busshållplatserna på Caloniusgatan (H1228, H1229) vid korsningen till Mechelingatan.

Hållplatserna på kartan:
H1342, i riktning mot Busholmen: länk
H1343, i riktning mot Operan: länk

Maria

Linjen stannar i riktning mot Busholmen vid spårvagnshållplatsen Maria. I riktning mot Operan stannar linjen vid den tillfälliga busshållplatsen Mechelingatan (H1219) söder om korsningen till Alkärrsgatan.

Hållplatserna på kartan:
H0218, i riktning mot Busholmen: länk
H1219, i riktning mot Operan: länk

Östersjögatan

Linjen stannar vid tillfälliga busshållplatserna på Östersjögatan (H1335, H1336) i närheten av spårvagnshållplatserna.

Hållplatserna på kartan:

H1335, i riktning mot Busholmen: länk
H1336, i riktning mot Operan: länk

Gräsviken(M)

Linjen stannar vid spårvagnshållplatsen i båda riktningar.

Hållplatserna på kartan:
H0214, i riktning mot Busholmen: länk
H0213, i riktning mot Operan: länk

Västrahamnsgatan

Linjen stannar vid de tillfälliga busshållplatserna Västrahamnsgatan (H1339, H1440) på Östersjögatan.

Hållplatserna på kartan:
H1340, i riktning mot Busholmen: länk
H1339, i riktning mot Operan: länk

Crusellbron

Linjen stannar vid spårvagnshållplatsen i båda riktningar.

Hållplatserna på kartan:

H0292, i riktning mot Utterhällen: länk
H0293, i riktning mot Operan: länk

Utterhällen

Linjen använder samma avgångshållplats som spårvagnslinje 8.

Hållplatsen på kartan:
H0295: länk

Klicka på kartan för att förstora!