Hållplats Lassas (H1623) på Krämarvägen flyttas på måndag 9.4 på grund av arbeten

Hållplatsen Lassas på Krämarvägen (H1623) flyttas framåt ca 30 m på grund av fjärrvärmearbeten måndagen den 9 april. Ändringen påverkar linjerna 31, 32, 36, 40, 51, 54, 553K och den beräknas gälla i ca 6 månader.

H1623