Banarbeten påverkar L-tågen på sträckan Esbo-Masaby nattetid 8.-13.4

På kustbanan mellan Esbo och Masaby görs banarbeten nattetid kl. 23.10-5.00 mellan söndag 8.4 och måndag 13.4. Arbetena görs under vardagsnätter. Arbetena påverkar ändringar i tidtabellerna och spåren för L-tågen.

Ändringarna i trafiken

  • Kyrkslätt-Helsingfors kl. 23.29 försenas med 5 minuter
  • Helsingfors-Kyrkslätt kl. 23.33 försenas med några minuter
  • Kyrkslätt-Helsingfors kl. 0.29 försenas med 5 minuter.

L-tågen i riktning mot Helsingfors använder kl. 23.10-5.00 undantagsvis spår 1 på stationerna mellan Grankulla och Masaby.